วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-10-01  |   ข่าววันที่: 2018-10-28 |  อ่าน: 330 ครั้ง
 

วันที่ 28 กันยายน 2561 หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก  และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ร่วมงานพิธีการเปิดน้ำเข้าทุ่งบางระกำ ตามโครงการบางระกำโมเดล 60 และการขยายผลในปี 2561 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีและลงพื้นที่กล่าวมอบนโยบายและพบประชาชน เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการผลิตในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล โดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) และดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีฯ  ในงานมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน  700,000  ตัว ประกอบด้วยปลาสวาย 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว ปลาตะโกก 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 100,000 ตัว ปลากาดำ 50,000 ตัว ปลากระแห 100,000 ตัวและกุ้งก้ามกราม 250,000 ตัว และการแสดงนิทรรศการชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) และเครื่องมือประมงฯลฯ  ณ ท่อระบายน้ำคลองแยงมุม  ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ท่านรองบำรุง รื่นบรรเทิง) เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ท่านประธานในพิธี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวั.. (1,579)  ประวัติสำนักงาน.. (693) ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอ.. (514) สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. (509) โครงการธนาคารปลา ณ แหล่งน้ำบึงบัว .. (500) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (491) ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ ,ยาสัตว์, อาหารสัตว์น้ำ, ปุ๋ย , เมล็ดพันธุ์พืช , ยาและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร.. (481) อำนาจหน้าที่.. (451) ประมงอำเภอนครไทย  ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 .. (448) Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19.. (418) ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ.. (417) กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพ.. (391) ประมงอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 อำเภอ.. (390) ประมงอำเภอบางระกำ จนท. ศพจ.พิษณุโลก สวป.สภ.บางระกำ ผญบ.ม. 5 ต.ท่านางงาม และชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา.. (371) โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองระหาน อำเภอพรหมพิราม.. (368) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรฯ.. (358) ประมงอำเภอบางระกำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และนายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย กำนัน ตำบลท่านางงาม ปล่อยพันธุ์ปลากระแห ปลากาดำ ท.. (356) วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก.. (330) สำนักงานประมงพิษณุโลก.. (322) กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภ.. (321)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000