ประวัติสำนักงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติสำนักงาน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-15  |   ข่าววันที่: 2018-07-15 |  อ่าน: 758 ครั้ง
 

อดีต
          สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด สังกัดกรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยอาศัยอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้งสำนักงานตลอดมา มีนายเอี้ยง เงารังษี  ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดพิษณุโลกเป็นคนแรก และมีผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด สืบเนื่องต่อๆ กันมา จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งสิ้น 19 ราย

 

ปัจจุบัน
        ที่ตั้งที่ทำการ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก แห่งใหม่หลังนี้ ตั้งอยู่ที่ 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5532-2707 (อาคารที่ทำการตั้งอยู่ติดกับสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก)งบประมาณ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้รับงบประมาณจากกรมประมง ปีงบประมาณ 2540 จำนวน 2,719,000.- บาท มาดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 อาคารเก็บพัสดุ โรงเก็บรถยนต์ และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2541 เป็นอาคารชั้นเดียวแบบตึกขนาด 200 ตารางเมตร สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ได้ย้ายที่ทำการจากเดิมที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มาอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดพิษณุโลก อาคารหลังใหม่นี้ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2541 เป็นต้นมา


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวั.. (1,622)  ประวัติสำนักงาน.. (758) สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร.. (571) ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอ.. (561) โครงการธนาคารปลา ณ แหล่งน้ำบึงบัว .. (535) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (530) ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ ,ยาสัตว์, อาหารสัตว์น้ำ, ปุ๋ย , เมล็ดพันธุ์พืช , ยาและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร.. (526) Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19.. (508) ประมงอำเภอนครไทย  ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561 .. (501) อำนาจหน้าที่.. (483) ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ.. (477) ประมงอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 อำเภอ.. (469) โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองระหาน อำเภอพรหมพิราม.. (443) ประมงอำเภอบางระกำ จนท. ศพจ.พิษณุโลก สวป.สภ.บางระกำ ผญบ.ม. 5 ต.ท่านางงาม และชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา.. (433) สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรฯ.. (424) กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพ.. (422) Click !! ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) ประมงอำเภอบางระกำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และนายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย กำนัน ตำบลท่านางงาม ปล่อยพันธุ์ปลากระแห ปลากาดำ ท.. (405) วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก.. (375) กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภ.. (355)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

     123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000