สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก


สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข่าวกิจกรรม


สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ขอประชาสัมพันธ์ชุดวิดีทัศน์ SDGs "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

URL : https://www.youtube.com/watch?v=NLGKlrIwzWQ&list=PLGUbztU_SXkdKys51KX300Kz4k_4iVRDw

ตอนที่ 1 : ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตอนที่ 2 : ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)
ตอนที่ 3 : SDGs กับเยาวชน
ตอนที่ 4 : SDGs กับภาคธุรกิจ
ตอนที่ 5 : SDGs กับความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+)
ตอนที่ 6 : SDGs กับเกษตรกร
ตอนที่ 7 : SDGs กับชีวิตคนเมือง
ตอนที่ 8 : SDGs กับอาหารริมทาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!