การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-24 |  อ่าน: 410 ครั้ง
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/51

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200622151131_1_file.png

 

O3 อำนาจหน้าที่

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200630160726_1_file.pdf


O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

http://file.fisheries.go.th/f/9a2d65d438/

 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www.fisheries.go.th/law/web2/index.php/component/content/article?layout=edit&id=16https://www.fisheries.go.th/law/web2/index.php/component/content/article?layout=edit&id=16

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-sukhothai

O8 Q&A

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

O9 Social Network

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200624160437_1_file.pdf

 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200624160620_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200624160620_2_file.pdf

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625155257_1_file.pdf

 

การปฏฺิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190204160551_1_file.pdf

http://www.inlandfisheries.go.th/


การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428145416_1_file.pdf

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625155800_1_file.pdf


O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701152424_1_file.pdf


O17 E-Service

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200501093200_1_file.pdf

 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200501093442_1_file.pdf

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625155837_1_file.pdf
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701132637_1_file.pdf

 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428153944_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200428153944_2_file.pdf

 

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160216_1_file.pdf
 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160216_1_file.pdf
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429152434_1_file.pdf

 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429153129_1_file.pdf

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429152434_1_file.pdf

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160333_1_file.pdf
 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/104

 

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

https://www4.fisheries.go.th/dof/view_li/104

 

https://www.facebook.com/people/สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย-ในสวนหลวง/100005379615983


O31 ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701132750_1_file.pdf
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม         

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-sukhothai
 

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200626134135_1_file.pdf

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/51/73026

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://file.fisheries.go.th/f/9966624aa1/


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160416_1_file.pdf

 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160416_1_file.pdf

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429155836_1_file.pdf

 

แผนการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://file.fisheries.go.th/f/5e3b9eecb2/
 

 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160542_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625160542_2_file.pdf

 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200701150036_1_file.pdf

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200619144730_1_file.pdf
 

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200429155836_1_file.pdf

 

 

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (1,479)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,338) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (773) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (710) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (658) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (633) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (499) การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย .. (410) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (389) สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (352) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (335) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (329) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (324) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต.. (320) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (304) สุโขทัย.. (286) เข้าสู่เว็บไซต์.. (255) ประชาสัมพันธ์-รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. (204) ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย)เข้ารับราชการ.. (186) ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนด วัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ.. (174)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220