ประมงจังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

ประมงจังหวัดสุโขทัย 

ภาพผู้บริหาร

 เผยเเพร่: 2016-12-07  |   ข่าววันที่: 2016-12-07 |  อ่าน: 274 ครั้ง
 

-ว่าง-

ประมงจังหวัดสุโขทัย


  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (1,276)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,219) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (663) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (630) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (582) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (564) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (453) สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (310) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (294) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (288) ประกาศกรมประมง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.. (287) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (274) การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปี 2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย .. (270) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (260) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต.. (225) สุโขทัย.. (221) เข้าสู่เว็บไซต์.. (220) ประชาสัมพันธ์-รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. (173) ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย)เข้ารับราชการ.. (152) ประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนด วัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ.. (147)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220