อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี "

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี "  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-12  |   ข่าววันที่: 2019-02-12 |  อ่าน: 149 ครั้ง
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายวิศิษฏ์ ลีละวิวัฒน์

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายปรีดา แสงไผสง ประมงอำเภอศรีนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 แปลงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำนวน 30 ราย

 หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี "

ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย เกษตรจังหวัดสุโขทัย

 สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประธานแปลงใหญ่ แปลงปี 2561 ร่วมเป็นวิทยากร

ณ สหกรณ์นิคมหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย โดยนายวิศิษฏ์ ลีละวิวัฒน์

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนายปรีดา แสงไผสง ประมงอำเภอศรีนคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย จัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 แปลงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำนวน 30 ราย

 หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี "

ซึ่งมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย เกษตรจังหวัดสุโขทัย

 สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ประธานแปลงใหญ่ แปลงปี 2561 ร่วมเป็นวิทยากร

ณ สหกรณ์นิคมหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (811)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (742) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (419) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (403) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (350) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (314) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (300) ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด.. (221) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (184) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (171) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (169) โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. (159) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562.. (156) อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี " .. (149) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (145) ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย.. (142) สุโขทัย.. (129) เข้าสู่เว็บไซต์.. (109) ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. (107) ประชาสัมพันธ์-รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. (101)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220