โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-12  |   ข่าววันที่: 2019-02-12 |  อ่าน: 159 ครั้ง
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30  นายธามธนิน สอนสุภาพ  ประมงจังหวัดสุโขทัย

มอบหมายให้นายยงยศ ศรีม้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

เข้าร่วมประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง

จังหวัดสุโขทัย ครั้ง ที่ 1/2562

 ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 เป็นประธานการประชุม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30  นายธามธนิน สอนสุภาพ  ประมงจังหวัดสุโขทัย

มอบหมายให้นายยงยศ ศรีม้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

เข้าร่วมประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง

จังหวัดสุโขทัย ครั้ง ที่ 1/2562

 ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 เป็นประธานการประชุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (811)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (742) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (419) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (403) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (350) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (314) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (300) ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด.. (220) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (184) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (171) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (169) โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. (159) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562.. (155) อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี " .. (148) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (145) ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย.. (142) สุโขทัย.. (129) เข้าสู่เว็บไซต์.. (109) ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. (106) ประชาสัมพันธ์-รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. (101)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220