โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-12  |   ข่าววันที่: 2019-02-12 |  อ่าน: 214 ครั้ง
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30  นายธามธนิน สอนสุภาพ  ประมงจังหวัดสุโขทัย

มอบหมายให้นายยงยศ ศรีม้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

เข้าร่วมประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง

จังหวัดสุโขทัย ครั้ง ที่ 1/2562

 ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 เป็นประธานการประชุม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30  นายธามธนิน สอนสุภาพ  ประมงจังหวัดสุโขทัย

มอบหมายให้นายยงยศ ศรีม้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

เข้าร่วมประชุมรายละเอียดแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายยางคลองกระจง

จังหวัดสุโขทัย ครั้ง ที่ 1/2562

 ณ ห้องประชุมโทรมาตร โครงการชลประทานสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายสุทธิชัย ไพรสันต์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 เป็นประธานการประชุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (914)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (898) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (446) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (439) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (400) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (352) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (334) ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด.. (302) อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี " .. (218) โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. (214) ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย.. (209) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562.. (203) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (200) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (190) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (179) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (165) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2.. (154) ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. (154) สุโขทัย.. (146) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562.. (123)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220