ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-12  |   ข่าววันที่: 2019-02-12 |  อ่าน: 94 ครั้ง
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 นายธามธนิน  สอนสุภาพ ประมงจังหวัดสุโขทัย

พร้อมด้วยนางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย

 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดสุโขทัย

 ณ ห้องประชุมอบรมเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (805)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (715) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (414) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (400) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (346) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (312) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (297) ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด.. (213) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (184) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (170) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (169) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562.. (153) โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. (151) อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี " .. (142) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (141) ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย.. (140) สุโขทัย.. (127) เข้าสู่เว็บไซต์.. (109) ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. (102) ประชาสัมพันธ์-รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. (101)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220