เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-05  |   ข่าววันที่: 2019-02-05 |  อ่าน: 205 ครั้ง
 

วันที่ 29 – 30 มกราคม 2562 นายยงยศ ศรีม้า เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน

พร้อมด้วยนายจักรพัฒน์ ทัดแพ เจ้าหน้าที่ประมง กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562

ของจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม  อำเภอบ้านด่านลานหอย  จังหวัดสุโขทัย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (921)  อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (901) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (447) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (440) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (402) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (352) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (334) ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด.. (307) อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี " .. (221) โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. (216) ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย.. (209) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562.. (205) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (200) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (192) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (179) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (166) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2.. (159) ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. (155) สุโขทัย.. (149) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2562.. (125)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220