ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-05  |   ข่าววันที่: 2019-02-04 |  อ่าน: 141 ครั้ง
 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย                 และเวลา 13.00 เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วย สารวัตร  โดยประมงอำเภอศรีสัชนาลัยได้ชี้แจงงานด้านการประมง เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ          การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  การติดตามโครงการการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิ์การแห่งรัฐ ปี 2561  และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง ( พ.ย. 61 – พ.ค. 62)  โดยมีนายกองโทพยุงศักดิ์ สุวรรณโณ  นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานในที่ประชุม              ณ ห้องประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • อบรมประมงอาสา ประจำปีงบประมาณ 2561.. (806)  สัตว์น้ำประจำจังหวัดสุโขทัย.. (715) วิสัยทัศน์ - พันธกิจ.. (414) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย.. (400) กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และมาดูงาน ในด้านการประมง.. (346) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (312) ร่วมบรรพชาอุปสมบท นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (297) ประมงจังหวัดสุโขทัย เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ศรีสัชนาลัย ไพธัน ฟาร์ม จำกัด.. (213) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (184) โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสุโขทัย.. (170) กฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง.. (169) เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย สำรวจจับพิกัดที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2562.. (153) โครงการฝายยางคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.. (151) อบรมเกษตรกร หลักสูตร " การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี " .. (142) ประมงอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีสัชนาลัย.. (141) ประมงจังหวัดสุโขทัย.. (141) สุโขทัย.. (127) เข้าสู่เว็บไซต์.. (109) ประมงอำเภอศรีนครประชุมชี้แจงเกษตรกร.. (103) ประชาสัมพันธ์-รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.. (101)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 181/2 หมู่ 12 (ในสวนหลวง ร.9) ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  64220