พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ คลองสาขาแม่น้ำยม บริเวณ อบต.หนองตูม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ และปลาบ้า โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นักเรียน ประชาชน มาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

       ภายในงานมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง มาออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง จำหน่ายปลาสวยงาม รวมจำนวน 7 ร้าน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลกมาร่วมจัดนิทรรศการเครื่องมือประมงพื้นบ้าน และหลังจากเสร็จพิธีปล่อยปลามีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีมหน่วยงานกรมประมงจังหวัดสุโขทัยและทีมกรมการปกครอง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA 2566   252   กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag? Day) ประจำปี 2565    102  วิสัยทัศน์กรมประมง ปี 2566-2570   102  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   99  เรื่องความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ (ทบ.1)   57  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย   25  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้...  19  ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย   18  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/256...  15  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ...  11


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

     181/2 หมู่ที่ 12 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64220    fpo_sukhothai@fisheries.go.th   0-5561-1220,0-5561-1556   0-5561-1220   แฟนเพจ