ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-28  |   ข่าววันที่: 2019-08-28 |  อ่าน: 108 ครั้ง
 

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เปิดบ่อตกปลาโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ.. (209)  แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (209) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ ม.2 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก.. (151) เปิดบ่อจับปลาโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ณ หนองน้ำบ้านนาตาโพ หมู่4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก.. (137) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (124) คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง .. (117) ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดตาก.. (115) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (108) ประมงจังหวัดตากตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมงอำเภอเมืองตากและบ้านตาก.. (103) ประวัติความเป็นมา.. (98) ประชาสัมพันธ์การประกวดปลากัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2562-2563.. (97) ปลาประจำจังหวัด.. (89) สำรวจข้อมูลการเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากผลการทิ้งช่วงและประชาสัมพันธ์ลดการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปิง.. (87) โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่.. (85) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 17 และประมงจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (84) กลุ่มส่งเสริมส่งมอบปัจจัยด้านการประมง ภายใต้โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ.. (78) โครงสร้างองค์กร.. (74) ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง .. (73) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง.. (68) พิธีเปิดวันรณรงค์การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาฯ ประจำปี 2562.. (67)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000