ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก

 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก 

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-28  |   ข่าววันที่: 2019-08-28 |  อ่าน: 70 ครั้ง
 

 

   ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก

 คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

 


 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง.. (184)  เปิดบ่อตกปลาโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ.. (135) เปิดบ่อจับปลาโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ณ หนองน้ำบ้านนาตาโพ หมู่4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก.. (109) คู่มือขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง .. (101) ประชุมประจำเดือนสำนักงานประมงจังหวัดตาก.. (95) ประมงจังหวัดตากตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมงอำเภอเมืองตากและบ้านตาก.. (86) ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดตาก.. (70) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 17 และประมงจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (68) โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่.. (67) ร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง .. (60) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) อำเภอแม่สอด.. (57) ประวัติความเป็นมา.. (57) ประมงจังหวัดตากร่วมพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา.. (56) พิธีเปิดวันรณรงค์การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนาฯ ประจำปี 2562.. (56) กลุ่มส่งเสริมส่งมอบปัจจัยด้านการประมง ภายใต้โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ.. (56) ข้อมูลองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (56) ปลาประจำจังหวัด.. (52) โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง.. (50) กิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ .. (50) โครงสร้างองค์กร.. (50)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดตาก

     สำนักงานประมงจังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000