งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6

 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง


งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6 

งานเกษตรและข้อดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6


งานเกษตรและข้อดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 6  ในวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในงานเชิญเที่ยวชมนิทรรศการ "ปลากัด" นิทรรศการ"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" อุโมงค์ผัก แปลงนา แปลงข้าวโพด "ราชินีทับทิมสยาม และหลากหลายกับสินค้าเกษตรกร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง

     หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  14000    fpo-angthong@fisheries.go.th   0-3561-1125   0-3561-1125   แฟนเพจ