ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดอุทัยธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี


ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดอุทัยธานี 

ข่าวกิจกรรม


?? ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" จังหวัดอุทัยธานี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - วันที่ 31 สิงหาคม 2565

 

?? ห้าม! ทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่ ในแหล่งน้ำจืดในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

 

ผู้ใดฝ่าฝืนใช้เครื่องมือชนิดอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาต

??โทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท ??

หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง

 

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี

     ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม)  ถนนศรีอุทัย  ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000    fpo-uthaithani@dof.in.th   056-511904   056-511904