วิดิทัศน์ "ทรัพยากรและผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์"

 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์


วิดิทัศน์ "ทรัพยากรและผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์" 

ข่าวกิจกรรม


" name="ทรัพยากรและผลผลิตจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/rtddLCIqmx8" width="550">

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...  177   Fisherman Market @ Nakhonsawan   80  โครงการอาสาพาปลากลับบ้าน   80  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ...  79  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ...  74  ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก   73  โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นำส่วนราชการออกกำลังกายร่วมกับประชาชน   66  เปิดจุดจำหน่ายสินค้าประมง Fisherman Shop @Nakhonsawan   61  สทนช. ลงพื้นทีติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จังหวัดนครสว...  56   สองเสือปากน้ำโพ 2022 Let's Save 2 Tigers>>> Together    52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

     ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเดิม ชั้น 2 ) ถนนสวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000    fpo-nakhonsawan@dof.in.th   0-5680-3547   0-5680-3548   แฟนเพจ