ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีคัดเลือก

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีคัดเลือก 

การจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-29  |   ข่าววันที่: 2019-08-26 |  อ่าน: 41 ครั้ง
 

ประกาศกรมประมง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
ตามที่ กรมประมง ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยวิธีคัดเลือก นั้น
วัสดุการเกษตร (ลูกพันธุ์กุ้ง, อาหารปลา, อาหารกุ้ง, ยอตรวจเช็คการกินอาหารของกุ้ง) จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตร สุพรรณบุรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (938)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (716) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (668) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (634) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (594) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (563) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (554) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (534) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (531) การเพาะเลี้ยงกบ.. (515) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (501) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (486) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (460) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (447) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (428) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (401) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (358) ปลาน็อค.. (318) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (309) การป้องกัน รักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย ตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล.. (269)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100