กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-08-20  |   ข่าววันที่: 2019-08-15 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

กิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ในวันที่ 15  สิงหาคม  2562 เวลา 09.09 น. ณ แหล่งน้ำหนองกลุ่ม หมู่ที่ 14 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวนพันธุ์ปลาที่ปล่อย 200,088 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 50,000 ตัว ปลานิล จำนวน 50,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 88 ตัว


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างของหน่วยงานภายใน.. (878)  เกี่ยวกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย.. (662) การป้องกันและกำจัดโรคปลา.. (613) ข้อมูลแสดงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ำ.. (568) วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์.. (534) หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (509) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง.. (504) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย.. (486) การแปรรูปสัตว์น้ำ.. (481) การเพาะเลี้ยงกบ.. (466) ราคาสัตว์น้ำจืด(ปลานิล) จากตลาดต่างๆ.. (444) ราคาสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก) จากตลาดต่างๆ.. (430) โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา.. (413) การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง.. (403) โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (388) ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ.. (385) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย.. (344) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.. (299) ปลาน็อค.. (280) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต (ลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำโขงตอนบน).. (218)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย

     สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  419 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100