ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยา กิจกรรมหลักการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในกว๊านพะเยา กิจกรรมย่อยขุดลอกตะกอนดินในกว๊านพะเยา และกิจกรรมกำจัดวัชพืชใน กว๊านพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยา กิจกรรมหลักการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในกว๊านพะเยา กิจกรรมย่อยขุดลอกตะกอนดินในกว๊านพะเยา และกิจกรรมกำจัดวัชพืชใน กว๊านพะเยา 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-31  |   ข่าววันที่: 2017-08-31 |  อ่าน: 252 ครั้ง
 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (637)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (445) Banner1.. (415) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (400) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (395) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (387) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (371) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (367) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (367) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (362) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (361) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (360) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (357) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.. (345) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (343) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (342) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (339) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (323) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (319) สขร.1 ประจำปีงบประมาณ.. (315)