การลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

การลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา 

ประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-21  |   ข่าววันที่: 2019-07-20 |  อ่าน: 75 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดพะเยา และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ สังกัดหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (540)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (345) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (314) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (304) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (302) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (297) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (291) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (278) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.. (278) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (277) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (275) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (273) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (272) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (264) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (262) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (262) สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2559.. (250) สขร.1 ประจำปีงบประมาณ.. (248) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (245) สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2559.. (243)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000