การลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

การลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา 

ประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-07-21  |   ข่าววันที่: 2019-07-20 |  อ่าน: 125 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดพะเยา และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ สังกัดหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประมงอำเภอดอกคำใต้ ร่วมงานประเมินผลประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำนาระดับประเทศ.. (600)  การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต.. (390) สขร.1 เดือน มกราคม 2560.. (352) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ.. (343) แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ).. (341) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562.. (330) ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด ๓๕๐แรงม้า จำนวน ๑ลำ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.. (323) คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน.. (322) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน.. (321) สขร.1ประจำปี พ.ศ. 2562.. (315) สขร.1 เดือน ธันวาคม 2559.. (313) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบาย คุณธรรม และความโปร่งใสตรวจสอบได้.. (312) สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562.. (311) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562.. (309) สขร.1 เดือน มกราคม 2559.. (293) มอบปัจจัยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 60.. (292) สขร.1 เดือน มิถุนายน 2559.. (287) สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2559.. (281) สขร.1 เดือน สิงหาคม 2559.. (280) สขร.1 ประจำปีงบประมาณ.. (279)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000