อาหารทะเล กินได้ต้องปรุงให้สุก

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


อาหารทะเล กินได้ต้องปรุงให้สุก ประมงจังหวัดแพร่ กล่าวถึง กรณีผู้บริโภคมีความกังวลในการกินอาหารทะเลทั้งอาหารทะเลสดและแช่แข็ง ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำในวงกว้าง ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ และเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำได้ ขอให้ผู้บริโภคอย่ากังวลในการกินอาหารทะเล ทั้งอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง สามารถกินได้ตามปกติ แต่ต้องปรุงให้สุกใหม่ เนื่องจากไวรัสโควิด-19 จะถูกทำลายด้วยความร้อนหรือสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ขอให้มั่นใจว่ายังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการบริโภคอาหารทะเล

ประมงจังหวัดแพร่ กล่าวย้ำเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อว่า กรมประมงขอย้ำว่าไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อยู่ในตัวของสัตว์น้ำแต่อย่างใด โดยสัตว์น้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นไม่มีปอด ใช้เหงือกในการหายใจและยังคงมีความแตกต่างของผิวเซลล์ ทำให้โอกาสที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์เข้าสู่เซลล์ของสัตว์น้ำเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการบริโภคอาหารทะเลจึงมีความปลอดภัย รับประทานได้ สิ่งสำคัญต้องปรุงอาหารให้สุก คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการสัมผัสอาหารทะเล ล้างมือก่อนและหลังหยิบจับทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย “อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก” ต้มในน้ำเดือดที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป และขอให้ประชาชนเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่สะอาดและน่าเชื่อถือ การเตรียมอาหารจะต้องแยกอาหารสดกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว รวมทั้งระมัดระวังการสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้วกับอาหารสดที่สำคัญ ควรล้างมือให้สะอาด ไม่สัมผัสใบหน้า และดวงตา ระหว่างการปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   498   ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  196   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว   174  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา   170  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...  169   ประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรชาวประมง และเจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปิดร้าน...  154  ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่   154  การประกาศเจตนารมณ์    137  ประมงอำเภอสอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนการประกวดผลงานนักเรียน   131  ติดตามการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพ...  129

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ