อาหารทะเล กินได้ต้องปรุงให้สุก

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


อาหารทะเล กินได้ต้องปรุงให้สุก 



ประมงจังหวัดแพร่ กล่าวถึง กรณีผู้บริโภคมีความกังวลในการกินอาหารทะเลทั้งอาหารทะเลสดและแช่แข็ง ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำในวงกว้าง ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ และเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำได้ ขอให้ผู้บริโภคอย่ากังวลในการกินอาหารทะเล ทั้งอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง สามารถกินได้ตามปกติ แต่ต้องปรุงให้สุกใหม่ เนื่องจากไวรัสโควิด-19 จะถูกทำลายด้วยความร้อนหรือสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ขอให้มั่นใจว่ายังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการบริโภคอาหารทะเล

ประมงจังหวัดแพร่ กล่าวย้ำเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อว่า กรมประมงขอย้ำว่าไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อยู่ในตัวของสัตว์น้ำแต่อย่างใด โดยสัตว์น้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นไม่มีปอด ใช้เหงือกในการหายใจและยังคงมีความแตกต่างของผิวเซลล์ ทำให้โอกาสที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์เข้าสู่เซลล์ของสัตว์น้ำเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการบริโภคอาหารทะเลจึงมีความปลอดภัย รับประทานได้ สิ่งสำคัญต้องปรุงอาหารให้สุก คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการสัมผัสอาหารทะเล ล้างมือก่อนและหลังหยิบจับทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย “อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก” ต้มในน้ำเดือดที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป และขอให้ประชาชนเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่สะอาดและน่าเชื่อถือ การเตรียมอาหารจะต้องแยกอาหารสดกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว รวมทั้งระมัดระวังการสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้วกับอาหารสดที่สำคัญ ควรล้างมือให้สะอาด ไม่สัมผัสใบหน้า และดวงตา ระหว่างการปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   159   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  157  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   155  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   143  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  124  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  117  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    115  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  113  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  113  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ