อาหารทะเล กินได้ต้องปรุงให้สุก

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

อาหารทะเล กินได้ต้องปรุงให้สุก 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2021-01-07  |   ข่าววันที่: 2021-01-07 |  อ่าน: 60 ครั้ง
 

ประมงจังหวัดแพร่ กล่าวถึง กรณีผู้บริโภคมีความกังวลในการกินอาหารทะเลทั้งอาหารทะเลสดและแช่แข็ง ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำในวงกว้าง ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ และเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำได้ ขอให้ผู้บริโภคอย่ากังวลในการกินอาหารทะเล ทั้งอาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง สามารถกินได้ตามปกติ แต่ต้องปรุงให้สุกใหม่ เนื่องจากไวรัสโควิด-19 จะถูกทำลายด้วยความร้อนหรือสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ ขอให้มั่นใจว่ายังไม่พบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการบริโภคอาหารทะเล

ประมงจังหวัดแพร่ กล่าวย้ำเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่อว่า กรมประมงขอย้ำว่าไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อยู่ในตัวของสัตว์น้ำแต่อย่างใด โดยสัตว์น้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นไม่มีปอด ใช้เหงือกในการหายใจและยังคงมีความแตกต่างของผิวเซลล์ ทำให้โอกาสที่เชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์เข้าสู่เซลล์ของสัตว์น้ำเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการบริโภคอาหารทะเลจึงมีความปลอดภัย รับประทานได้ สิ่งสำคัญต้องปรุงอาหารให้สุก คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการสัมผัสอาหารทะเล ล้างมือก่อนและหลังหยิบจับทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย “อาหารทะเลกินได้ ต้องปรุงสุก” ต้มในน้ำเดือดที่อุณหภูมิมากกว่า 70 องศาเซลเซียส นาน 5 นาทีขึ้นไป และขอให้ประชาชนเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่สะอาดและน่าเชื่อถือ การเตรียมอาหารจะต้องแยกอาหารสดกับอาหารที่ปรุงสุกแล้ว รวมทั้งระมัดระวังการสัมผัสอาหารที่ปรุงสุกแล้วกับอาหารสดที่สำคัญ ควรล้างมือให้สะอาด ไม่สัมผัสใบหน้า และดวงตา ระหว่างการปรุงอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,001)  ข่าวกิจกรรม.. (801) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (769) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (721) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (698) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (695) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (657) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (655) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (625) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (608) ข้อมูลข่าวสาร.. (605) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (599) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (590) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (583) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (582) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (576) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (556) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (550) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (512) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (506)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000