มอบ?พันธุ์?ปลา?และ?อาหาร?ปลา? ให้?กับ?คณะกรรมการ?ประมง?โรงเรียนพื้นที่โครงการ?พระราช?ด?ำ?ริ?ฯ โรงเรียน?บ้าน?ท่า?วะ?ฯ? ตำ?บล?สะเอียบ อำ?เภอ?สอง? จังหวัด?แพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

มอบ?พันธุ์?ปลา?และ?อาหาร?ปลา? ให้?กับ?คณะกรรมการ?ประมง?โรงเรียนพื้นที่โครงการ?พระราช?ด?ำ?ริ?ฯ โรงเรียน?บ้าน?ท่า?วะ?ฯ? ตำ?บล?สะเอียบ อำ?เภอ?สอง? จังหวัด?แพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-08-20  |   ข่าววันที่: 2020-08-18 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 

วันที่? 18? สิงหาคม? 2563? นาย?สังวาลย์? ดู?ระยับ? ประมง?จังหวัด?แพร่? มอบหมาย?ให้?นาย?อาทร? หู?เขียว? ป?ระ?ม?ง อ?ำ?เภอ?สอง? และ?นางสาว?ทิพ?วัลย์? เวชศาสตร์? เจ้า?พนักงาน?ประมง?ปฎิบัติงาน? มอบ?พันธุ์?ปลา?และ?อาหาร?ปลา? ให้?กับ?คณะกรรมการ?ประมง?โรงเรียนพื้นที่โครงการ?พระราช?ด?ำ?ริ?ฯ โรงเรียน?บ้าน?ท่า?วะ?ฯ? ตำ?บล?สะเอียบ อำ?เภอ?สอง? จังหวัด?แพร่? เพื่อ?เรียนรู้?และ?เป็น?อาหาร?กลาง?วัน?ของ?เด็ก?นักเรียน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (250)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000