จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ (งบจังหวัดแพร่)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ (งบจังหวัดแพร่) 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-08-07  |   ข่าววันที่: 2020-08-03 |  อ่าน: 3,052 ครั้ง
 

วันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563

        นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอร้องกวาง  ประมงอำเภอสอง  และประมงอำเภอลอง  ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ (งบจังหวัดแพร่) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
   1. กลุ่มแปรรูปถนอมอาหารบ้านไผ่ย้อย ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่  หลักสูตรการทำปลาบดแผ่น และปลายอ
   2.กลุ่มผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่  หลักสูตรการปลาสวายเค็ม การทำปลาส้ม ปลาแดดเดียว
   3.
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านป่าแดงใต้ อ.สอง จ.แพร่  หลักสูตรการทำไส้อั่วปลา และข้าวเกรียบข้าว
   4.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ อ.ลอง จ.แพร่  หลักสูตรการทำปลาแดดเดียวและปลานิลหยอง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ขอ... (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (247)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอด... (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน Cold Chain Expre... (72)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000