ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา(วังปลา)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา(วังปลา)  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-03  |   ข่าววันที่: 2020-07-01 |  อ่าน: 370 ครั้ง
 

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ส่งมอบปัจจัยการผลิต พันธ์ุปลา อาหารปลา กระชังอวนตาปั้ม ให้กับคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำตามโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา(วังปลา) ของอำเภอเมืองแพร่ อำเภอสอง อำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
1.กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ปลา (วังปลา)
1.1 ฝายน้ำล้นบ้านปางไฮ ม.1 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น
1.2 ทำนบปลาห้วยทรายขาว ม.5 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง
1.3 ลำห้วยแม่คำปองบริเวณหลังวัดบ้านบุญแจ่ม ม.1 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง
1.4 หนองท่าบัวลอย ม.4 ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่
1.5 สระห้วยแก้ว ม.5 ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย
2.กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน
2.1 หนองหล่ม ม.2 ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่
2.2 หนองธง ม.1 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่
2.3 หนองน้อย ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่
2.4 หนองฝาง ม.7 ต.หัวเมือง อ.สอง
2.5 สระประมงหมู่บ้าน ม.5 ต.บ้านกลาง อ.สอง
2.6 สระประมงหมู่บ้าน ม.3 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง
2.7 อ่างเก็บน้ำแม่ยางโทน ม.4 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง
2.8 อ่างเก็บน้ำห้วยขึมโยธินอุทกพัฒนา ม.3 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง
2.9 ฝายน้ำล้นบ้านแม่พุง ม.10 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น
2.10 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่หละอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.9 ต.สรอย อ.วังชิ้น
2.11 อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.1 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น
2.12 อ่างเก็บน้ำแม่สินเฉลิมพระเกียรติ ม.9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (817)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (405)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (280)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (161)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (110)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (78)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (75)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (72)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (58)  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี... (58)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000