“ฤดูน้ำแดง” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


“ฤดูน้ำแดง” คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2563 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใดๆในพื้นที่  จับสัตว์น้ำของจังหวัดแพร่ ยกเว้นเครื่องมือประมงบางชนิดที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงได้
ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงเครื่องมือที่ให้ใช้ได้ :  คือ ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมง   ด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป  เบ็ดเดี่ยว สุ่ม ฉมวก ส้อม ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน และแห ที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก ( 3 เมตร )

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.. 054-511999

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  319   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  238   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  199  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  194  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    190  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  190      171  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   161   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  155  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  147


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ