ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประมงผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประมงผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-26  |   ข่าววันที่: 2020-03-26 |  อ่าน: 436 ครั้ง
 

ด้วยจังหวัดแพร่  ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด  อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๖  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๕๘   และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กำหนดจังหวัดที่ให้มีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  26  มาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๑๗๑  แห่งพระราชกำหนดการประมง           พ.ศ. 2558   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด  โดยมีรายละเอียด  

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รายละเอียดแนบท้าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON) .. (813)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน.. (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย .. (349)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด.. (245)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ.. (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564.. (105)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน Cold Chain Express.. (71)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว.. (71)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่ .. (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา.. (56)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000