ฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-03-02  |   ข่าววันที่: 2020-02-24 |  อ่าน: 360 ครั้ง
 

นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง พร้อมด้วยนางสมใจ ตั้งสุวรรณ์ นักวิชาการประมง และนายธราพงษ์ อินต๊ะแก้ว นักวิชาการประมง จัดฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด) หลักสูตร การรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ให้แก่ กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (403)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (351)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (269)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (76)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000