ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมฯ ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมฯ ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-21  |   ข่าววันที่: 2020-02-20 |  อ่าน: 486 ครั้ง
 

นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เป็นผู้แทนหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดแพร่ และธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ปี 61 และปี 63นำเสนอผลงานของโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ"บทบาทของชุมชนและคณะกรรมการธนาคารฯในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน" โดย นางหนูแดง ทองใบ ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.บุรีรัมย์ นายมนัส พรมมา ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.แพร่ และนายพรชัย ก้านขวา ประธานคณะกรรมการธนาคารฯ จ.หนองบัวลำภู รวมถึงการบรรยาย เรื่อง "บทเรียนและประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการธนาคารฯบ้านซับสมบูรณ์" "บทเรียนและเทคนิคจากการดำเนินงานโครงการธนาคาร หนองก่าน-สุขสำราญ จ.หนองบัวลำภู" "การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและช่องทางการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำฯ" และ "บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ" จากนั้นจึงได้มีการอภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง "ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน" และนำเสนอผลการอภิปรายรายกลุ่มย่อยและการสรุปประเด็นสำคัญ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัด อุปสรรค และแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (818)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (405)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (281)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (162)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (110)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (78)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (75)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (72)  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี... (60)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (59)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000