ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้ง  

ประชาสัมพันธ์


                 ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศสิ้นสุดฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562  ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนประสบความแห้งแล้งไปจนถึงเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี 2563  โดยปกติจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป  ความชื้นในอากาศมีน้อย และมีอากาศร้อนจัดและกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ปรากฏการณ์ ENSO (ช่วงเดือนพฤศจิกายน  2562  ถึงเดือนมกราคม  2563)  มีสถานะเป็นภาวะปกติ  และคาดว่าปรากฏการณ์ ENSO  จะมีสถานะเป็นปกติต่อเนื่องต่อไปจนถึงกลางปี 2563  สำหรับสถานการณ์น้ำของประเทศไทย        ในปี 2562  มีปริมาณน้ำต้นทุนใกล้เคียงกับปี 2558/59  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย  จึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้ง         ในปี  2562/63  แนวโน้มจะมีความรุนแรง

                สำนักงานประมงจังหวัดแพร่  จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแนะนำ
ข้อควรปฏิบัติดังนี้                    

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  249   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  213  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  205  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    198  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196      174  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   166   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ