ประมงอำเภอวังชิ้น ร่วมออกหน่วยให้บริการข้อมูลทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงและ สถานการณ์ภัยแล้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ประมงอำเภอวังชิ้น ร่วมออกหน่วยให้บริการข้อมูลทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงและ สถานการณ์ภัยแล้ง  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-17  |   ข่าววันที่: 2020-01-15 |  อ่าน: 164 ครั้ง
 

วันที่ 15 มกราคม 63

        อำเภอวังชิ้น ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอ ออกหน่วยเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม ให้บริการแกประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านแม่กระต๋อม ตำบลป่าสัก  สำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น โดยนางพรพิมล เกื้อกากร ประมงอำเภอวังชิ้น ร่วมออกหน่วยให้บริการข้อมูลทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงและ สถานการณ์ภัยแล้ง มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 150 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (401)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (350)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (267)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (75)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000