กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2019-10-02  |   ข่าววันที่: 2019-10-01 |  อ่าน: 416 ครั้ง
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสังวาลย์  ดูระยับ  ประมงจังหวัดแพร่  มอบหมายให้นายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นางสาวทิพวัลย์  เวชศาสตร์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน  และนายกฤษณะ  เชียงเนาว์ ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม  ณ  ที่ทำการกำนันตำบลป่าสัก  อ-เภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่  ในการบริหารทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมต่อแหล่งน้ำสัตว์น้ำ  และชุมชนในพื้นที่  โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน  และหลักธรรมาพิบาล  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (403)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (351)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (269)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (76)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000