ผู้บริหารสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ผู้บริหารสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

ผู้บริหาร


นายสุรัฐพงศ์  อักษรเวช

ประมงจังหวัดแพร่

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด   493   ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  194   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว   170  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา   168  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...  164   ประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรชาวประมง และเจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปิดร้าน...  148  ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่   142  การประกาศเจตนารมณ์    136  ประมงอำเภอสอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนการประกวดผลงานนักเรียน   129  ติดตามการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพ...  128

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ