กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน


นายไกรเดช โลกคำลือ หน. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม อาชีพการประมง ร่วมพิธีเปิดงานสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมเกษตร ใน โรงเรียน และ ชุมชน ผลิต อาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯโดยมีท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่13กรกฎาคม 2561 ณ. โรงเรียน บ้าน เหล่า( รัฐราษฎร์บำรุง) ต. เวียงต้า อ. ลอง และ มอบ พันธ์ ปลา จำนวน 35 ถุง 15,000 ตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ปล่อย ลง ในบ่อปลาของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสัตว์น้ำในการทำอาหารกลางวันของเด็ก พร้อมทั้งสาธิตการตีอวนจับปลาในบ่อนำมาทำเป็นอาหารกลางวันและ จำหน่ายแก่ผู้สนใจเพื่อนำรายได้เข้ากลุ่มยุวเกษตรกรของ รร. ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  325   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  249   ประมงอำเภอเมือง ออกปฏิบัติงานการสร้างการรับรู้ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ย...  212  ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 12...  204  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะฯ    197  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ร่วมงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 256...  196      174  เข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2565 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำ แบบมีส่วนร่วม   165   ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และการ...  161  ประมงอำเภอร้องกวางอกปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมอาชีพการประมง และสร้างการรับรู้มาตร...  155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ