กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-07-13  |   ข่าววันที่: 2018-07-13 |  อ่าน: 266 ครั้ง
 

นายไกรเดช โลกคำลือ หน. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริม อาชีพการประมง ร่วมพิธีเปิดงานสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมเกษตร ใน โรงเรียน และ ชุมชน ผลิต อาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯโดยมีท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าที่ ร้อยตรี ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธาน ในวันศุกร์ที่13กรกฎาคม 2561 ณ. โรงเรียน บ้าน เหล่า( รัฐราษฎร์บำรุง) ต. เวียงต้า อ. ลอง และ มอบ พันธ์ ปลา จำนวน 35 ถุง 15,000 ตัวจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ปล่อย ลง ในบ่อปลาของโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสัตว์น้ำในการทำอาหารกลางวันของเด็ก พร้อมทั้งสาธิตการตีอวนจับปลาในบ่อนำมาทำเป็นอาหารกลางวันและ จำหน่ายแก่ผู้สนใจเพื่อนำรายได้เข้ากลุ่มยุวเกษตรกรของ รร. ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (815)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (403)  เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เ... (351)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (269)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (159)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (105)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (76)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (73)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (68)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (57)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000