กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอเมืองแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอเมืองแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางรุจิรา เรืองศรี ประมงอำเภอเมืองแพร่ ดำเนินการติดตามเกษตรกรโครงการ Smart farmer ตามแบบติดตาม ณ ต.วังหงส์ ต.ท่าข้าม ต.วังธงพร้อมกรอกแบบประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.แพร่ (วังปลา) หนองใหม่ ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่
จ.แพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   158   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  156  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   154  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   137  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  123  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  115  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    114  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  113  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  112  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ