ประชาสัมพันธ์ อุทักภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประชาสัมพันธ์ อุทักภัย 

ข่าวสารสำนักงาน


สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ จากการรายงานสถานการณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงต้นฤดูฝนภาคเหนือจะมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าปกติ  5-10 %  ช่วงกลางฤดูฝนปริมาณใกล้เคียงกับค่าปกติ  และปลายฤดูฝนจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ  5-10% แต่ในเดือนสิงหาคม-กันยายน  2561ฝนจะตกชุกหนาแน่น  และมีโอกาสจะมีพายุเขตร้อนเข้ามาประเทศไทย  หรือเคลื่อนผ่านภาคเหนือ  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน  น้ำป่าไหลหลาก  และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง  จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดแพร่เฝ้าระวัง  และป้องกันสถานการณ์การเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  296   ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  207  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  ก...  202  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) และการ...  198  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่มีความต้องการด้านการเกษตร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการข...  195  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  188  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   183  กิจกรรมรณรงค์ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ณ ศาลากลางจังหวัดแพ...  162  แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   161  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค จังหวัดแพ...  153


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ