ประชาสัมพันธ์ อุทักภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประชาสัมพันธ์ อุทักภัย 

ข่าวสารสำนักงาน


สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ จากการรายงานสถานการณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงต้นฤดูฝนภาคเหนือจะมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าปกติ  5-10 %  ช่วงกลางฤดูฝนปริมาณใกล้เคียงกับค่าปกติ  และปลายฤดูฝนจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ  5-10% แต่ในเดือนสิงหาคม-กันยายน  2561ฝนจะตกชุกหนาแน่น  และมีโอกาสจะมีพายุเขตร้อนเข้ามาประเทศไทย  หรือเคลื่อนผ่านภาคเหนือ  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน  น้ำป่าไหลหลาก  และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง  จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดแพร่เฝ้าระวัง  และป้องกันสถานการณ์การเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   155   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  153  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   151  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   126  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  122  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  111  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    111  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  111  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  110  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ