ประชาสัมพันธ์ อุทักภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ อุทักภัย 

ข่าวสารสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-06-05  |   ข่าววันที่: 2018-06-05 |  อ่าน: 253 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ จากการรายงานสถานการณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงต้นฤดูฝนภาคเหนือจะมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าปกติ  5-10 %  ช่วงกลางฤดูฝนปริมาณใกล้เคียงกับค่าปกติ  และปลายฤดูฝนจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ  5-10% แต่ในเดือนสิงหาคม-กันยายน  2561ฝนจะตกชุกหนาแน่น  และมีโอกาสจะมีพายุเขตร้อนเข้ามาประเทศไทย  หรือเคลื่อนผ่านภาคเหนือ  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน  น้ำป่าไหลหลาก  และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง  จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดแพร่เฝ้าระวัง  และป้องกันสถานการณ์การเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,332)  ข่าวกิจกรรม.. (645) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (521) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (499) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (495) ข้อมูลข่าวสาร.. (489) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (487) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (485) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (483) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (477) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (464) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (462) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (446) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (431) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (424) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (421) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (418) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (418) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (399) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (385)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000