ประชาสัมพันธ์ อุทักภัย

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์ อุทักภัย 

ข่าวสารสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-06-05  |   ข่าววันที่: 2018-06-05 |  อ่าน: 327 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ จากการรายงานสถานการณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงต้นฤดูฝนภาคเหนือจะมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าปกติ  5-10 %  ช่วงกลางฤดูฝนปริมาณใกล้เคียงกับค่าปกติ  และปลายฤดูฝนจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ  5-10% แต่ในเดือนสิงหาคม-กันยายน  2561ฝนจะตกชุกหนาแน่น  และมีโอกาสจะมีพายุเขตร้อนเข้ามาประเทศไทย  หรือเคลื่อนผ่านภาคเหนือ  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน  น้ำป่าไหลหลาก  และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง  จึงขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดแพร่เฝ้าระวัง  และป้องกันสถานการณ์การเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,066)  ข่าวกิจกรรม.. (814) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (780) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (726) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (714) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (700) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (662) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (657) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (639) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (616) ข้อมูลข่าวสาร.. (612) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (602) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (597) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (589) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (589) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (580) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (561) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (555) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (516) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (510)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000