(Field day) อำเภอวังชิ้น

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

(Field day) อำเภอวังชิ้น 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-05-23  |   ข่าววันที่: 2018-05-22 |  อ่าน: 265 ครั้ง
 

วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางสมใจ  ตั้งสุวรรณ์  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นางจริยา  สาหร่าย  นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๑ ณ  ศพก.อำเภอวังชิ้น นายมนู  กาญจนะ พร้อมส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำสาธารณะวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑  นางสมใจ  ตั้งสุวรรณ์  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับ นางจริยา  สาหร่าย  นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ 
เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี๒๕๖๑ ณ  ศพก.อำเภอวังชิ้น นายมนู  กาญจนะ พร้อมส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำแหล่งน้ำสาธารณะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แจ้งเตือนระหว่างวันที่ 7 - 13 กันยายน 2564 พายุโซนร้อน "โกนเซิน" (CONSON)   (818)   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) การเลือกสรรพนักงาน... (405)  ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด  (281)  ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช... (162)  กิจกรรมน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบาทชน... (110)   เตือน เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในฤดูหนาว  (78)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราค่าบริการ FUZE POST ในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด... (75)  ประชามสัมพันธ์ เรื่อง การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตัวชี้วัดหลักจังหวัดแพร่   (72)  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี... (60)  ประชาสัมพันธ์แผ่นภาพ infographic.ขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณา  (59)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000