กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-23  |   ข่าววันที่: 2018-03-23 |  อ่าน: 621 ครั้ง
 

วันที่ 23 มีนาคม 2561
นายสุรัฐพงศ์ อักษรเวช ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกับ นายอนุพงศ์ กมลสิงห์ ประมงอำเภอวังชิ้น นายวัฒนา  ผาทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  และนายผวน เฟื่องฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย  ร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปางจ๋าว, อ่างเก็บน้ำแม่ป้าก ,อ่างเก็บน้ำแม่สิน, อ่างเก็บน้ำห้วยจะเขียนปม ,อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง และ อ่างเก็บน้ำม่วงคำ ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัดแพร่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,747)  จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (1,141) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-ordinator:FC)ครั้งที่ 6/2564 .. (975) ข่าวกิจกรรม.. (892) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (859) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (802) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (801) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (717) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (715) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (698) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (669) ข้อมูลข่าวสาร.. (665) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (652) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (645) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (640) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (634) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (621) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (602) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ มอบโล่รางวัล และใบประกาศณียบัตร.. (599) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (597)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000