กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-23  |   ข่าววันที่: 2018-03-23 |  อ่าน: 587 ครั้ง
 

วันที่ 23 มีนาคม 2561
นายสุรัฐพงศ์ อักษรเวช ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกับ นายอนุพงศ์ กมลสิงห์ ประมงอำเภอวังชิ้น นายวัฒนา  ผาทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  และนายผวน เฟื่องฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสรอย  ร่วมกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว
ณ อ่างเก็บน้ำห้วยปางจ๋าว, อ่างเก็บน้ำแม่ป้าก ,อ่างเก็บน้ำแม่สิน, อ่างเก็บน้ำห้วยจะเขียนปม ,อ่างเก็บน้ำห้วยต้นผึ้ง และ อ่างเก็บน้ำม่วงคำ ตำบล สรอย อำเภอ วังชิ้น จังหวัดแพร่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (3,051)  ข่าวกิจกรรม.. (812) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (775) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (725) จัดทำบ่อสาธิต บ่อเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการเลี้ยงกบในกระชังบก เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ด.. (710) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (699) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (660) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (656) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (637) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (614) ข้อมูลข่าวสาร.. (610) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (601) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (597) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (587) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (585) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (580) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (559) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (553) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (514) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (508)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000