กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ 

กิจกรรมสำนักงาน

 เผยเเพร่: 2018-03-02  |   ข่าววันที่: 2018-02-26 |  อ่าน: 508 ครั้ง
 

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกับ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณะสุข ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจประเมินและให้การรับรอง สถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสด/ร้านค้าหน้าฟาร์ม พื้นที่จังหวัดแพร่


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง .. (1,450)  ข่าวกิจกรรม.. (669) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (547) จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น.. (535) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (518) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (513) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (509) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (508) การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (ใบอนุญาต 6).. (505) ข้อมูลข่าวสาร.. (504) ประกาศ นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่.. (499) ประชาสัมพันธ์ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่.. (480) ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย.. (472) การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV) .. (450) กิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น.. (446) ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ.. (436) การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง.. (434) การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2).. (432) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม.. (415) กิจกรรมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่.. (399)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000