ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

             นายสังวาลย์  ดูระยับ  ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางรุจิรา  เรืองศรี  ประมงอำเภอร้องกวาง  นางสาวทิพวัลย์  เวชศาสตร์  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติการ  ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน  ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่  โดยนางสุจนีย์  พรโสภิณ  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  มอบหมายให้นายวีรพล  เรืองศรี  นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แหล่งน้ำทำนบปลาบ้านไทรพร้าว  หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   153   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  138  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   136  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  120  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  110  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  108  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    103  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    101  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  96  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ