ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด  วันที่ 8 กันยายน 2565
              นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางรุจิรา เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง และนายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับคณะของนายอัสนี จารุชาต ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแพร่ นายเชิดพงษ์ ศรีเทา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายเจษฎา คูหา หัวหน้าฝ่ายช่างกล และกำนันตำบลแม่ยางฮ่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ณ อ่างเก็บน้ำแม่ยางน้อย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ยางหล่ายทุ่ง ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   158   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  156  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   154  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   136  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  123  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  115  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    114  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  113  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  112  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    106


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ