ติดตามให้คำแนะนำงานด้านการประมง ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ติดตามให้คำแนะนำงานด้านการประมง ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 5 กรกฎาคม2565
     นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายอาทร หูเขียว ประมงอำเภอสองนายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดแพร่ และนายภัทรรพี ประทิศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมงให้กับโรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง) หมู่ที่ 8 บ้านท่าวะ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และติดตามให้คำแนะนำงานด้านการประมง ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯโดยนักเรียนเป็นเด็กในหมู่บ้าน และเด็กชนเผ่าผีตองเหลือง(มลาบี) ที่โรงเรียนดูแลเรื่องการเรียน อาหาร และที่พักอาศัยฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   155   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  154  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   151  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   127  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  122  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    112  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  112  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  111  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  111  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ