ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 (ส่วนภูมิภาค) ภายใต้ชื่อ 120 ปี ชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 (ส่วนภูมิภาค) ภายใต้ชื่อ 120 ปี ชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน วันที่ 13 มิถุนายน 2565
   นายสังวาลย์  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมพิธีเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 (ส่วนภูมิภาค) ภายใต้ชื่อ 120 ปี ชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของหน่วยงาน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นประจักษ์    ณ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลนาจักร  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   และนำกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ  กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง(โครงการแปลงใหญ่) ร่วมจำหน่ายสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดเพื่อกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค  (Fisherman Market) 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   187   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   154   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   140  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  113  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  102  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   85  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  84


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ