ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)  วันที่ 4 เมษายน 2565
นายสังวาลย์  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่่ มอบหมายให้ นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 
ออกตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)ตามหลักเกณฑ์การตวรจประเมินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฎิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับสินค้าที่มีความปลอดภัย และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
     

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจรับรอง ติดตาม และต่ออายุ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaur...  265    ประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรชาวประมง และเจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปิดร้าน...  212  รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...  204  ออกติดตามและสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่   181  ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  164  ประชาสัมพันธ์ คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า   160  ประมงอำเภอสอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนการประกวดผลงานนักเรียน   157  ติดตามการตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพ...  154  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  152  ประมงอำเภอร้องกวาง ดำเนินการติดตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงประมง ณ อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง...  151


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ