ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
                 นายสังวาลย์  ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายไกรเดช  โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาส่งเสริมอาชีพประมง นางรุจิรา  เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย พื้นที่อำเภอร้องกวาง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรับภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ทำความสะอาดบริเวณวัด พัฒนาแม่น้ำลำคลอง  อุโบสถ โรงเรียนผู้สูงอายุ  และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ติดตามผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค จังหวัดแพ...  269   ห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยวตัวอ่อน ตั้งแต่วันที่...  266  ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนที่มีความต้องการด้านการเกษตร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการข...  263  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมงาน "สภากาแฟ" ประจำเดือน มิถุนายน 2...  257  พิธีเปิดร้าน? Fisherman shop @ PHRAE    212  ประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดแพร่ ครั้ง...  199   ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565   196   ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัต...  189  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และติดตามผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป  Fisherman Shop @Phrae  กลุ่...  183  ประมงอำเภอเมืองแพร่ ออกพื้นที่โครงการการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค...  180


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ