ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกันทดลองเพาะพันธุ์ปลากดหลวง โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ในพื้นที่แปลงใหญ่ฯ เป็นการทดลองเพาะพันธุ์ปลากดหลวงครั้งแรก

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกันทดลองเพาะพันธุ์ปลากดหลวง โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ในพื้นที่แปลงใหญ่ฯ เป็นการทดลองเพาะพันธุ์ปลากดหลวงครั้งแรก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่  นางสุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ นางรุจิรา เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง นายไกรเดช โลกคำลือ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ(ศูนย์วิจัยฯ)นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้าน?การประมง นางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน นายสิทธิศักดิ์ ดีเนิน นักวิชาการประมงปฎิบัติการ นางสมใจ ตั้งสุวรรณ์ นักวิชาการประมง พร้อมทีมงานสนง.ประมงจังหวัดฯ และทีมงานศูนย์วิจัยฯร่วมกับ?กลุ่มแปลงใหญ่ปลากดหลวงอ่างเก็บน้ำแม่ถาง และอ่างเก็บน้ำแม่ติ๊ก(แม่เติก) ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ร่วมกันทดลองเพาะพันธุ์ปลากดหลวง โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ในพื้นที่แปลงใหญ่ฯ เป็นการทดลองเพาะพันธุ์ปลากดหลวงครั้งแรกของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการใช้งานวิชาการขยายผลสู่การส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่ต่อไป

Cr.คุณประมวล  อิ่มใจกล้า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   155    ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   141  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  133  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  114  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  107  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  103   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   88  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ