ออกสำรวจพิกัดที่ตั้งบ่อ(polygon) ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ออกสำรวจพิกัดที่ตั้งบ่อ(polygon) ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

     นายสังวาลย์  ดูระยับ  ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสมใจ ตั้งสุวรรณ นักวิชาการประมง นายสุพัตตพงศ์  เขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงานราชการเฉพาะกิจ) และนางสาวศิรภัสสร ศรีมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกสำรวจพิกัดที่ตั้งบ่อ(polygon) ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 7 ราย ในพื้นที่ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีส่งมอบโคเนื้อเพศเมีย โครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ   186   วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   154   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   139  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  132  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  112  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  102  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   85  ร่วมวางแผนการจัดเตรียมสถานที่การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจ...  82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ