ประมงอำเภอร้องกวาง  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรก อธิฐานจิต ปลุกเสก ตุงมงคลล้านนา รวมพลคนปีขาล

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประมงอำเภอร้องกวาง  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรก อธิฐานจิต ปลุกเสก ตุงมงคลล้านนา รวมพลคนปีขาล วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.

นางรุจิรา  เรืองศรี ประมงอำเภอร้องกวาง  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรก อธิฐานจิต ปลุกเสก ตุงมงคลล้านนา รวมพลคนปีขาล ไหว้สา พระธาตุช่อแฮ แห่ตุงหลวง เพื่อประดับตกแต่งและส่งเสริมการท่องที่ยวรวมพลคนปีขาล 2565 จังหวัดแพร่ ณ อุโบสถวัดแม่ยางเปรี้ยว ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   155   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  154  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   151  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   126  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  122  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    112  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  112  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  111  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  111  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ