ร่วมจับจระเข้(จระเข้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ และเป็นสัตว์น้ำควบคุมตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ร่วมจับจระเข้(จระเข้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ และเป็นสัตว์น้ำควบคุมตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสังวาลย์ดูระยับประมงจังหวัดแพร่มอบหมายให้นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์กรณ์ ประมงอำเภอเมืองแพร่  นายประมวล อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงนางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงานและนายภัทรรพี  ประทิศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ)ร่วมกับผู้ใหญ่สุวิทย์ นาห้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านต้นห้า ตำบลป่าแมต  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายดำรงค์ เจริญจิต  ปลัดอำเภองานป้องกันฯ อำเภอเมืองแพร่ และนายสุธรรม  ศรีชมภู รองนายกเทศมนตรี?ตำ?บลป่าแมต พร้อมทีมงาน และกู้ภัยแพร่ ร่วมกันจับจระเข้(จระเข้? เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ และเป็นสัตว์น้ำควบคุม ตามพ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริเวณ?บ่อเก็บน้ำ?ของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านต้นห้า ตำบลป่าแมต อำเภอมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จระเข้ที่จับได้   มีขนาดความยาว 1.86 เมตร รอบอก 0.65 เมตร น้ำหนัก26 กิโลกรัม ทำการตรวจสุขภาพและส่งมอบศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่  ฝากเลี้ยงเพื่อรอการประกาศสืบหาเจ้าของจระเข้ต่อไป กรณี เมื่อประกาศหาเจ้าของแล้วไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของสำนักงานประมงจังหวัดแพร่  จะดำเนินการส่งมอบให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ดูแลต่อไป #ขอบคุณทุกทีมงาน ขอบคุณ ผอ.สุจนีย์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ คณวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ 

Cr. FB :ประมวล  อิ่มใจกล้า

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   155   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  154  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   151  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   127  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  122  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    112  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  112  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  111  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  111  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ