ประชุมคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตรหนองเฒ่า เพื่อวางแผนการดำเนินงานฯตามแผนปฏิบัติงาน ปี 65

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


ประชุมคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตรหนองเฒ่า เพื่อวางแผนการดำเนินงานฯตามแผนปฏิบัติงาน ปี 65 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและนางสาวทิพวัลย์ เวชศาสตร์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการธนาคารสินค้าเกษตรหนองเฒ่า หมู่ที่  4ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตรหนองเฒ่า เพื่อวางแผนการดำเนินงานฯ ตามแผนปฏิบัติงาน ปี 65และดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด วางแผนการเปิดจับปลาหนองน้ำสาธารณะบริเวณด้านข้างแหล่งน้ำธนาคารฯ และการจัดงานแข่งขันลาบปลาฯ และร่วมกันทำอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำของธนาคารฯ จำนวน 3จุด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565   155    ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   141  ประมงอำเภอลองร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน/ห้องน้ำ ให้แก่ครอบครัวผู้ด...  133  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนา...  114  ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  107  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   104  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  103   ประมงอำเภอเมืองแพร่ ลงพื้นที่โครงการส่งเสริมอาชีพการประมง   88  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  85  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    82


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      phrae_fisheries@hotmail.co.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ