พบปะ เยี่ยมเยียนและให้คำแนะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


พบปะ เยี่ยมเยียนและให้คำแนะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายสังวาลย์ ดูระยับนม ประมงจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายอาทร หูเขียวประมงอำเภอสอง  พร้อมด้วยนายประมวล  อิ่มใจกล้า หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางสาวทิพวัลย์  เวชศาสตร์  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงานและนายภัทรรพี ประทิศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(พนักงานราชการเฉพาะกิจ)พบปะ เยี่ยมเยียน และให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม #เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้อำเภอสอง จังหวัดแพร่ให้เป็นไปตามที่? พ.ร.ก.ประมงฯ และประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้/ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในพื้นที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่และประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้แนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้คำแนะนำทางวิชาการ การปรับลดพื้นที่การเลี้ยงหรือการงดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเฝ้าระวัง โรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง และประชาสัมพันธ์ การไม่เผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาทำเป็นอาหารธรรมชาติให้ปลา(ปุ๋ยหมัก) ในบ่อเลี้ยงปลา หรือในแหล่งน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุ ตามนโยบายของรัฐบาลเพาะเลี้ยงจระเข้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู้มาตรฐาน ศพก.   155   ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูล...  154  จัดนิทรรศการในงานวัดดินโลก ปี 2565 (World Soil Day)   151  ประมงอำเภอร้องกวาง  ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร พระนวกะโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป   126  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมการสนับสนุนธนาคารผลผลิ...  122  ประมงอำเภอเมืองแพร่ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ    112  ออกพื้นที่โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แนวท...  112  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ รอบกา...  111  ประมงอำเภอลอง ร่วมพิธีตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดดงลาน แล...  111  ประมงอำเภอร้องกวาง ติดตามและเยี่ยมการดำเนินการสร้างโครงกระชัง    104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

     สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ที่อยู่ เลขที่ 1/12 ถนนวีระ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 54000      fpo_phrae@fisheries.go.th   054 511999   054 511999   แฟนเพจ